<% PD %> TRIBYT s.r.o. - spáľne BMBVÝPREDAJ / DOPREDAJ TOVARU
<% SQL = "SELECT * FROM vypredaj ORDER by datum DESC" SET list = conn1.execute(SQL) Do While Not list.EOF %> Názov: <%= list("nazov") %>
Popis:
<%= Replace(list("popis"),Chr(13), "
" )%>

Rozmery: <%= list("rozmer") %>
Farba: <%= list("farba") %>
Materiál: <%= list("material") %>
Pôvodná cena: <%= Round( list("stara_cena"),0) %> € / <% stara = Len(Round((Round(list("stara_cena"),2)*30.126),2)) - 1 len_stara = Len(Round((Round(list("stara_cena"),2)*30.126),2)) stara_trim = Left(Round((Round(list("stara_cena"),2)*30.126),0),stara) %> <%= stara_trim %> Sk
Nová cena: <%= Round( list("nova_cena"),2) %> € / <% nova = Len(Round((Round(list("nova_cena"),2)*30.126),2)) - 1 len_nova = Len(Round((Round(list("nova_cena"),2)*30.126),0)) nova_trim = Left(Round((Round(list("nova_cena"),2)*30.126),0),nova) %> <%= nova_trim %> Sk
Počet kusov: <%= list("kusy") %>
Dátum pridania: <%= FormatDateTime(list("datum") ,1)%>

<% SQL1 = "SELECT fotovyp.vypredaj_id, fotovyp.foto_id, foto.thumb, foto.foto, foto.nazov FROM fotovyp INNER JOIN foto ON fotovyp.foto_id = foto.id WHERE fotovyp.vypredaj_id = "& list("id") &"" Set pic = conn1.execute(SQL1) Do While Not pic.EOF %> " rel="lightbox" title="Foto">" width="200" border="0" /> <% pic.MoveNext Loop %>

<% list.MoveNext Loop %>Sortiment | Kontakt | O spoločnosti
design & code ©1998 - 2005 TRILOBYTE