Predajné miesta pre produkty spoločnosti TRIBYT s.r.o.
Upozorňujeme zákazníkov, že uvedení partneri nemusia vystavovať a predávať kompletný sortiment nábytku našej firmy.

Slovenská republika
<% PR SQLx = "SELECT * FROM partneri WHERE stat = 'SR' ORDER by mesto ASC" Set x = connx.execute(SQLx) if x.EOF then %>
Do zoznamu partnerov v SR nebola pridaná ešte žiadna firma...


<% else Do While Not x.EOF %>
<%= x("nazov") %>
<%= x("adresa") %>
<%= x("mesto") %>
Telefón: <%= x("telefon") %>
Fax: <%= x("fax") %>
<%= x("email") %>
"><%= x("web") %>
<% x.MoveNext Loop end If %>
Česká republika
<% SQLx = "SELECT * FROM partneri WHERE stat = 'CR' ORDER by mesto ASC" Set x = connx.execute(SQLx) if x.EOF then %>
Do zoznamu partnerov v ČR nebola pridaná ešte žiadna firma...


<% else Do While Not x.EOF %>
<%= x("nazov") %>
<%= x("adresa") %>
<%= x("mesto") %>
Telefón: <%= x("telefon") %>
Fax: <%= x("fax") %>
<%= x("email") %>
"><%= x("web") %>
<% x.MoveNext Loop End If %>

Sortiment
| Kontakt | O spoločnosti
design & code ©1998 - 2005 TRILOBYTE